2007-05-07

Energiapolitika és térinformatika

Szélpark Burgenlandban a Budapest-Bécs autópálya mentén. Kép: HUNAGI fotógyűjtemény, 2007

Beszámoló az AGEO ankétról

1. A kiküldetés helye: Bécs Ausztria
2. A kiküldetés időtartama: 2007 április 25.
3. Kiküldő szerv: MgSzH Erdészeti Igazgatóság
4. Meghívó szerv: AGEO Osztrák Térinformatikai Társaság (Gerda Schennach főtitkár asszony)
5. Költségviselő szerv: MgSzH Erdészeti Igazgatóság
6. A kiküldetés célja: Részvétel az AGEO Térség és energiapotenciál c. ankétján, amely a térinformatika hozzájárulását vitatta meg a megújuló energiaforrások felhasználásában.
7. Beszámoló:
Az Osztrák Térinformatikai Társaság (AGEO) elnöke Manfred Eckharter megnyitójában köszöntötte a magyar részvételt. A meghirdetett programmal egyezően, a következő előadások hangzottak el:
A Salzburgi Egyetem Térinformatikai Központja vezetője Dr. Josef Strobl professzor a régiók fenntartható energiaellátásáról tartott átfogó előadást. Előbb utóbb az energiaellátásról való gondoskodás a régiók, térségek felelősége lesz. A regionális önellátást a megújuló energiaforrások helyének feltárása biztosítja majd. Érzékeltette: a biomassza hasznosítása nagy felületeket kíván, míg minden alternatív energiaforrás (napenergia szél és a vízerő) csekély sűrűsége miatt jelentős szállítást igényel, amelynek tervezésénél a térinformatika alkalmazása szükséges. A fogyasztás időbeli ingadozásai és az energiabiztonság megköveteli a térségek illetve régiók egymással való szövetséggé szerveződését. Egy 2006. évi Salzburgban rendezett konferencia világosan rámutatott arra, hogy a térségfejlesztésben az energiakérdés alapvetően meghatározó és a biomassza mint energiaforrás egyfajta decentralizálási megoldást biztosít (ENERegion), hatásindikátorai pedig a demográfiai, gazdasági és mobilitási adatokban tettenérhetőek. A többforrású energiafelhasználás (energiamix) a kitettség figyelembevételével végrehajtott gondos településtervezés olyan elemek, amelyek beépülnek a térségfejlesztési szabályozásokba.
Herbert Ritter, az Osztrák Energiahivatal képviselője az e5 – aktív klímaprogram kormányzati kezdeményezés első tapasztalatairól számolt be. A program az energiahatékony települések számára nyújt központi támogatást pályázati keretek között Európai Energiadíj ezüst és arany fokozatának elnyerésére. Ausztriában immár 49 e5 település található. Az egyszeri megmérettetés nem elegendő: legalább 3 évente, kívülről szervezett vizsgának kell megfelelni. Az e5 díjas településeknek egy 84 tételből álló követelményjegyzéknek kell megfelelniük, ez az egész e5 program központi szabályozó mechanizmusa. A maximálisan elérhető pontok száma településenként 500. A településnek szerződést kell kötni kötelezettségekre és a végzendő tevékenységre. Az e5 program végrehajtását egy olyan csapat felügyeli településenként, melyben a helyi önkormányzat, a gazdasági és politikai élet szereplői de az állampolgárok egyaránt képviseltetik magukat. Az előadó egy mintatelepülést ismertetett: Dornbirn község projektjének bemutatásán keresztül. A energia példatelepülések know-how jai mindenki által megismerhetők és utánozhatók, amelyhez az e5 program intézményes támogatási keretet biztosít. Jelmondat: a jó térségtervezés = jó klímapolitika = hatékony energiapolitika. Jelenleg félmillió euró áll évente a program díjazottjainak támogatására, azzal, hogy a településnek magának is hozzá kell járulnia mintegy 3-6 ezer euróval a végrehajtáshoz. Jelenleg elsősorban Ausztria nyugati és déli tartományaiból kerülnek ki a díjazott települések, míg Also-Ausztriába a programot még nem sikerült bevezetni. Külön fejtörést okoz, hogy eddig a kistelepülések voltak eredményesek, és kérdés, milyen módon motiválhatók a nagyobb települések a résztvételre? Bővebb információ az
office@e5-gemeinde.at címen kérhető.
A köz- és energiagazdász Robert Freund az Osztrák Kutatástámogatási Társaság (FFG) referense (
robert.freund@ffg.at) ismertetést adott az osztrák energiakutatások támogatási rendszeréről. Az új támogatási rendszer 2007 közepén indul be és az első naptári évben 20 millió euró támogatási keretet irányoz elő az Energia és Klíma Alapítványban. Április közepén megszületett a jogszabályi háttér és a következő 4 évre 500 millió euró áll majd rendelkezésre K+F céljára. Április 12-én tették közzé a Környezeti technológiákra vonatkozó intézkedési tervet a fenntartható tudomány program égisze alatt. Ez a jövő energiakutatása keretében az alábbiakat jelenti:
- küldetésorientált K+F programok,
- erőteljes nemzetközi együttműködés,
- hosszabbtávú tervezési horizont és többéves megvezető projektek,
- a kutatási eszközeinek jelentős növelése,
- a kutatási infrastruktúr kialakítása,
- hatékony transzfer és megvalósítási stratégiák
- stratéjgiai kutatások,
- hosszútávú szemlélet,
- technológiaalapú megközelítés.
Folyik egy 2050-re vonatkozó stratégiai előrejelzés kidolgozása (ENERGIE 2050) Ez tárgyalja a stratégiai és társadalmi kérdések mellett az energiarendszereket és hálózataikat, a biogén égéstermékeket és bio-alapú feldolgozó ipart, az energia szerepét a gazdaságban, kereskedelemben az építményeknél és a végfelhasználóknál. Részletei a
www.e2050.at honlapon találhatóak. A kidolgozásért a Közlekedési, Innovációs és Technológiaügyi szövetségi minisztérium felelős.
A kidolgozási szakaszok: a jövő háza 199-2007, A jövő gyára és a jövő energiarendszerei .
Az első fázisban 52 projekt vett részt. Bővebb információ:
office@energisystemederzukunft.at vagy a honlapon: www.energiesystemederzukunft..at
A meghírdetett második fázisban Stobl professzorék is benyújtottak egy térinformatikai tartalmú pályázatot.
Dr. Dagmar Schwab (
schwab@iiasa.ac.at), az Alkalmazott Rendszerelemzés Nemzetközi Intézetének (IIASA)kutatója a biomassza elgázosítási technológia földrajzi szempontokat figyelembe vevő optimalizálási megoldásával foglalkozott. Az előadó érdekes tematikus térképeken keresztül mutatta be az IIASA szociális és technológiai előrejelzését világméretekben (O’Neill, IIASA). Ezekhez való hozzáférésre vonatkozóan Schwalb asszony közbenjárását ígérte. Az EU-ban a megújuló energiaforrások felhasználási aránya a következőképpen alakul 200-ben 14%, 2010-ben 21% míg 2050-ben 60%. Bővebb információ: www.iiasa.ac.at
Dr.Markus Biberacher (
markus.biberacher@researchstudio.at) az Osztrák Kutatási Központok Kft képviselője a az energiagazdaságot Geo-szemüvegen keresztül szemlélve a liberalizált energiapiacon belüli döntéstámogatás térbeliségi szempontjait elemezte a Környezet – társadalom és gazdaság kölcsönhatásában.
Az 1999. évi alapítása óta jelentősen feltörekvő osztrák energetikai vállalkozás az Ökostrom Részvénytársaság vezetője Ulfert Höhne a céget és tevékenységét a liberalizált energetikai piac keretei között az értékek megóvása, a felhasználói kapcsolatok és regionális erőforrások szempontjából mutatta be. A 32 főt foglalkoztató cég filozófiája a teljes függetlenség a szénhidrogén és atomenergiától. Mára 8000 ügyfele van. A megvalósult projektek között a Kunszigeti Szélparkot is bemutatta. Szóvá tette, hogy Magyarországon van még tennivaló az EU klíma keretkövetelmények feltételeinek teljesítését illetően. Bővebbet:
www.oekostrom.at
A biomasszaleltár távérzékelés címmel Manuela Hirschmugl, a neves gráci Johanneum Kutatóközpont Digitális képfeldolgozási Intézete részéről tartott előadást. A 2002.évi osztrák erdőnyilvántartási felmérésből kiindulva összehasonlította a hagyományos felmérés, a terepi adatgyűjtés és a korszerű távérzékelés útján nyert idősoros adatokból való kiértékelést. Összehasonlításaiban a Landsat (15-30 m) és a MODIS adatait használta fel majd kitért a lézerszkenneres felvételezésre, amely alkalmazásával Portugáliában homogén erdőségekben 93%-os pontosságot értek el. A 1x1 m-esfelbontású optikai tartományú távérzékelési műholdfelvételek mellett légifényképeknél 20 cm-es felbontású illetve Ultracom digitális kamarával 15 cm felbontású képeket értékelte ki és határozott meg biomasszát a lombkoronaátmérő és a famagasság mért értékei ismeretében.
Kár, hogy a címében üzenetet is hordozó „Güssing – model, a jövő energiarendszere” című előadás megtartására nem került sor. Az ankét így is igen hasznos volt, mert közel hozta egymáshoz a viszonylag szűk térinformatikai közösséget az egyik ígéretes alkalmazási terület az enegriaszektor kormányzati és vállalkozói képviselőivel, mindezt az akadémiai intézmények részvétele mellett, esetenként moderálásában. A rendezvényen az osztrák energiaszektor és a térinformatikai közösségük mintegy 35 képviselője volt jelen, többségük igen aktív szerepet vállalt az előadásokat követő vitákban. Szóvá tették, hogy a területfejlesztésben az innováció lassan tör utat magának, míg mások a geothermikus energiában rejlő máig kellően nem kiaknázott lehetősége mellett szóltak. Strobl professzor a vitát igen meggyőzően és határozott szakmaisággal irányította.
Az ankétnak Bécs város polgármesteri hivatalának információs- és hirközlés-technológiai részlege, az MA 14 adott otthont a város-gazdálkodási szervezet üvegpalotájában, két háztömbnyire a bécsi városházától. A szervezeti egység időszakos kiadványai rendre foglalkoznak a térinformatika adta lehetőségekkel (3D-városmodellek) az új web-technológiákkal (wiki, skype, blogs), ekormányzattal, az ergonómia és egészség szempontjaival. Az MA 14 által irányított ViennaGIS téradatszövetségnektöbb mint 10 városházabeli szervezet a részvényese az internet alapú szolgáltatásokat naponta mintegy 150,000 térképszelvény-nyomtatással veszi igénybe a főváros lakossága és az érdeklődő felhasználók. A szolgáltatás elérési címe:
www.wien.gv.at/viennagis . A város ortofotókon is megszemlélhető ( wien.at). A termékelőállításért a városmérési hivatal (MA 41) felel: www.wien.gv.at/stadtentwicklung/stadtvermessung
Személyes kapcsolatfelvételre került sor többek között:
Dr.D.E.Schwab IIASA Erdészeti Osztály, Laxenburg bei Wien (
schwab@iiasa.ac.at)
Erich Wilmersdorf cégvezető a pozsonyi Duna Akadémia ausztriai képviselője Bécsben
(
dab.wilmersdorf@gmx.net )
Az AGEO elnökének elérési adatai: (
vermessung.eckharter@aon.at )
Figyelmet érdemlő bejelentett rendezvények:
REAL CORP 20007 Várostervezés, regionális fejlesztés és információs társadalom
a 2. Nemzetközi ingatlankonferenciával közösen
Bécs, Tech Gate Vienna
2007 május 20-23
Információ:
www.corp.at
8. A kiküldetés eredménye, javaslatok:
Megfontolásra érdemes,hogy Magyarországon az érintett szakmai főhatóságok részvételével a Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) szervezzen egy ankétot az Energiapolitika és a térinformatika címmel
a térségi , kistérségi és önkormányzati képviselők
a megújuló energiaforrások feltárásában és felhasználásában érintettek
a hazai energiapolitika kormányzati és civil szféra résztvevői
a térinformatikai közösség adat- és megoldást szolgáltató szervezetei
akadémiai kutató- és oktatóhelyek szakemberei

Figyelemre méltó útmutatót jelent az UN Energy munkacsoportnak a zöldenergia és a globális energiakérdés összefüggéseivel kapcsolatos kiadványa, melyre Jelle U. Hielkema, az UNGIWG titkárság tanácsadója hívta fel a figyelmet. Az ENSZ ezredfordulós fejlődési célkitűzései (MDG) tükrében a téma rendkívüli jelentőségű tekintettel arra, hogy a világ szegényei nem részesülnek kellő energiaszolgáltatásban, mintegy 2,4 milliárd ember függ a hagyományos zöldenergiától és 1,6 milliárd ember elektromos áramszolgáltatás híjján él.

A Mats Karlsson által vezetett ENSZ Energia munkacsoport a döntéshozók keretegyüttműködésében kilenc fenntarthatósági szempontot tart lényegesnek a bioenergia fejlesztésében:

- hogyan járulhat hozzá a zöldenergia a szegények energiaigényének szolgáltatás útjéűán való kielégítéséhez

- agráripari fejlesztés és munkahelyteremtés

- kihatás az egészségre és a nemi megoszlás kérdésére

- az agrárszerkezetre gyakorolt hatás

- hatása az élelmiszerbiztonságra

- a kormányok költségvetésére gyakorolt hatás

- a kereskedelemre, a nemzetközi kereskedelmi mérlegekre és az energiabiztonságra gyakorolt hatások

- kihatása a biológiai sokféleségre, valamint a természeti erőforrásokkal való gazdálkodásra

- az éghajlati változásokra gyakorolt hatás

Budapest, 2007. május 7

Mezei László MgSzH Erdészeti Igazgatóság
1024 Budapest Keleti Károly út 24 (Tel: 3743230,30/3034579)
Dr.Remetey-Fülöpp Gábor, főtitkár, HUNAGI, Magyar Térinformatikai Társaság
Tel: 30/4158276 Drótposta:
hunagi@hunagi.hu

Az ankétről fotóriport található a www.hunagi.hu Photo Collection.... Events... 2007 weboldalon:
http://www.fomi.hu/hunagi/pdf/2004/photos/events/AGEO2007Spring/index.html